O2 Hulp bij schulden

Daar waar gesproken wordt over de GKB worden de GKB, de Kredietbank Nederland en Bureau Schuldhulpverlening Zwolle bedoeld.

 

Mensbeeld

De gedachten achter O2 zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ze zijn de uitkomst van ongemak voelen bij het dagelijks werk, “Doen we de goede dingen wel goed?”. Feedback van partners en klanten. Nieuwe inzichten zoals Mobility Mentoring, maar ook de nieuwste discussie over wat regelen we eerst, de schuld of het schuldig zijn. En heel actueel, hoe gaan we ons voorbereiden op de impact van de Coronacrisis op de vraag naar de diensten van de GKB?

Maar echt samen kwam het denken bij de publicatie van het boek van Rutger Bregman “de meeste mensen deugen”. Alleen al de titel was genoeg om de overtuiging achter het werk van de GKB te duiden. O2 is daarom als eerste ook vooral een mensbeeld. Vertrouwen we de mensen omdat ze deugen of wantrouwen we ze, omdat we vinden dat ze niet deugen. Zijn schulden vooral aan jezelf verwijtbaar of juist heel vaak niet? Het antwoord op deze vragen bepaalt veel, zo niet alles over de wijze waarop processen worden ingericht en het vakmanschap vorm en inhoud wordt gegeven.

De basisfilosofie van de GKB is dan ook “de meeste mensen deugen” en omdat dat zo is, willen wij deze mensen graag ondersteunen bij het oplossen en verlossen van hun problematische schulden als hen dat zelf niet (meer) lukt. Schulden die zo vaak het perspectief op een betere toekomst ontnemen. Het vinden van werk, het meedoen, gezonde leefstijl komen vaak niet binnen bereik door schulden. 

Deze basisfilosofie heeft een aantal uitgangspunten opgeleverd over het vormgeven van het vakmanschap van de GKB.

 


 

Uitgangspunten O2

1. Vrijwillig

In de zaken waar de GKB mee te maken krijgt, is een financiële onbalans ontstaan tussen de inwoner en zijn/haar schuldeisers. Vaak kunnen we ook spreken van een onbalans of op z’n minst een onevenwichtigheid in gedrag. De GKB ondersteunt graag bij het herstellen van de balans, maar dan absoluut bij voorkeur op vrijwillige basis. Dat betekent dat de inwoner vrijwillig om deze ondersteuning vraagt en schuldeisers vrijwillig meewerken aan de oplossing. De GKB voorkomt liever een gang naar de Rechter. Als het echt niet anders kan, maakt de GKB gebruik van de wettelijke mogelijkheden, maar altijd als laatste redmiddel.

Voorbeelden van praktische impact:

 • Budgetbeheer voor bewind.
 • Minnelijke traject voor wettelijke schuldsanering.
 • Vrijwillig uitstel boven afgedwongen moratorium.
 • Vrijwillig akkoord boven afgedwongen dwangakkoord.

 

2. Snel

De inwoner met schulden wacht vaak erg lang met het zoeken van hulp en ondersteuning. De gemeente en ketenpartners doen er alles aan dit te voorkomen, maar het is nog steeds een ervaringsgegeven. De GKB ziet het als haar verantwoordelijkheid om de inwoner zo snel als maar enigszins kan hulp en ondersteuning te bieden. De procedures zo kort mogelijk en snel resultaat boeken is het devies.

Voorbeelden van praktische impact:

 • Intake binnen 7 dagen i.p.v. wettelijke norm van 4 weken.
 • Crisisinterventie binnen 4 uur i.p.v. wettelijke norm van 3 dagen.
 • Saneringskrediet boven de spaarvorm, zoals schuldbemiddeling.
 • Lukt het de inwoner even niet dan doen wij het voor hem/haar.

 

3. Eenvoudig

De inwoner met schulden moet staande blijven in een financieel zeer complexe maatschappij. De hulp en ondersteuning die de GKB biedt, is dan ook eenvoudig. Geen onnodige complexe berekeningen, ingewikkelde procedures, maar eenvoudig en overzichtelijk.

Voorbeelden van praktische impact:

 • Berekening maandelijkse aflossingsverplichting met afleestabel.
 • Voorspelbare stappen in het proces.
 • Informatie opvragen per stap en niet vooraf alle informatie verzamelen.
 • Flexibel gericht op maatwerk.

 

4. Begrijpelijk

De inwoner met schulden moet goed kunnen begrijpen wat de GKB doet, maar nog meer wat dat voor hem/haar betekent. Wat zijn de rechten en plichten van de inwoner, wat wordt er van hem/haar verwacht. 

Voorbeelden van praktische impact:

 • Saneringskrediet, waarbij vooraf duidelijk is wat er betaald moet worden en voor hoe lang, en dit bedrag verandert niet.
 • In alle vormen van communicatie is de GKB te begrijpen door de inwoner.
 • Geen folder maar beeldmateriaal met een simpele website, ondersteund met een app.

 


 

Samenvattend

 

Strategisch

De GKB gaat er vanuit dat de meeste mensen deugen en richt zijn processen in op basis van vertrouwen. 

Tactisch

De GKB geeft bij de keuze van haar ondersteuning altijd de voorkeur aan de minnelijke, vrijwillige variant.

Operationeel

 • De GKB is snel en zoekt naar de precieze (en niet exacte) uitkomst, goed is goed genoeg.
 • De GKB richt zijn processen eenvoudig in en zoveel mogelijk naar de maatstaven van de inwoner.
 • De GKB communiceert voor iedereen begrijpelijk.

 

Directeur GKB en initiatiefnemer O2 Jan Tingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur GKB en initiatiefnemer O2 Jan Tingen

 

O2 wordt mede mogelijk gemaakt door de

 

Meer weten

Wil je meer weten, neem dan contact op via onderstaande contactknop. We nemen dan binnen één werkdag contact met je op.

Contact

Privacyverklaring | Copyright 2021