O2 Hulp bij schulden

Wat kan O2 voor u doen?

We moeten constateren dat niet alle inwoners tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Met uw eigen goed ingerichte debiteurenbeheersysteem voorkomt u escalatie en worden de meeste achterstallige vorderingen na enig aandringen betaald. Maar ook zien we dat een aantal inwoners dermate hoge schulden heeft, dat we moeten spreken van een problematische schuldsituatie. Vaak gaat het dan gemiddeld om €.40.000,- schuld aan circa 15 verschillende schuldeisers. Als u als debiteur een beroep op de GKB doet, mag u van ons verwachten dat we op een snelle eenvoudige manier proberen uw vordering betaald te krijgen.

Flexibel krediet

Wij zetten daar O2 voor in. O2 is een flexibel krediet waarmee wij alle schulden willen afbetalen. Lukt dat volledig, dan is O2 een herfinanciering, lukt dat niet volledig, dan doen wij u een afkoopvoorstel tegen finale kwijting. De afkoopsom wordt gefinancierd uit het O2 krediet.

Afkoopvoorstel

Om de snelheid van het hele traject te bevorderen, doen wij schuldeisers al bij het saldoverzoek een afkoopvoorstel. Alle schuldeisers krijgen met de eerste brief ook een afkoopvoorstel van 5% tegen finale kwijting. Mocht u hiermee akkoord gaan, dan ontvangt u binnen 2 werkdagen uw betaling. Gaat u niet akkoord met het afkoopvoorstel van 5% dan ontvangt u na inventarisatie van alle schulden een nieuw afkoopvoorstel gebaseerd op het restant van het O2 krediet.

Minnelijk traject

De GKB geeft bij haar bemiddeling altijd de voorkeur aan een minnelijk traject. Wij zullen te allen tijde proberen een gang naar de Rechter te voorkomen. U kunt daarom van ons een actieve houding verwachten en wij zullen niet snel berusten in uw afwijzing van ons voorstel. Tegelijkertijd mag u van ons verwachten dat ons voorstel het best passend is voor beide partijen binnen de huidige omstandigheden.

Voor verdere informatie over O2 verwijzen wij u graag naar onze O2 introductiefilm.

 

O2 wordt mede mogelijk gemaakt door de

 

Meer weten

Wil je meer weten, neem dan contact op via onderstaande contactknop. We nemen dan binnen één werkdag contact met je op.

Contact

Privacyverklaring | Copyright 2021